Naše škola je zapojena v dotačním programu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Název projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Mš Čtyřlístek, Žamberk

Předpokládané datum zahájení:  1.1.2017

Předpokládané datum ukončení:  31.12.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících):  24


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Specifikace projektu:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ

Cílem této aktivity je úspěšné začlenění dětí mladší 3 let do vzdělávání v mateřské škole.


Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.


Čtyřlístek je kamarád ...

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po ruce mě pohladí.

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po vláskách ho pohladím.
Všichni jsme tu kamarádi,
a všichni se máme rádi.

Tímto tématem chceme děti přivést mezi nás kamarády v MŠ a chceme jim pomoci  překonat první rozpaky, poznat nové kamarády a včlenit se do skupiny.